Johnson & Johnson Контактные линзы месячные Acuvue Oasys with Hydraclear Plus 6 čoček

 29.86

Диоптрии от  — 12 до +8

Диаметр : 14

Радиус кривизны : 8.4 , 8.8

Просьба указать нужные параметры в дополнительных полях оформления заказа

100 в наличии

Переведено с помощью онлайн переводчика

Контактные линзы Acuvue Oasys с HYDRACLEAR плюс компонент две недели контактные линзы из меню компании Джонсон * Джонсон – один из крупнейших производителей контактных линз на мировом рынке. 

Характеристики контактных линз Acuvue Oasys: 

эти линзы изготовлены из Senofilcon, с помощью HYDRACLEAR плюс увлажнители, материал, который вызывает блокировку влаги в объектив. Контактные линзы Acuvue Oasys с HYDRACLEAR плюс силикон гидрогелевые контактные линзы. Эти линзы были разработаны таким образом, во время ношения были очень приятно и мокрый. Эти линзы имеют высокую проницаемость кислорода до 174. 
Для контактных линз Acuvue Oasys с HYDRACLEAR Plus характеризуется высокой защиты от излучения УФ-А до 95% UV-B излучение и до 99%. Эти контактные линзы также имеют тег для развертывания легче, так что они не будут иметь проблемы с ними, даже начинающим пользователям. Контактные линзы Acuvue Oasys линзы являются две недели, но из-за его характеристики могут также использоваться в системе непрерывного износа в течение одной недели. 

Для, которые являются контактные линзы Acuvue Oasys с HYDRACLEAR Plus предназначен? 

Эти контактные линзы предназначены для пользователей с высокими требованиями комфорта. Предназначены для людей, которые проводят большую часть своего времени в номерах с кондиционером или дымный или работы с компьютерными технологиями в течение дня. Рекомендуется особенно для пользователей, которые тратят много времени: 
перед экраном компьютера, 
чувствовать сухой глаз при ношении контактных линз, нуждающихся в дополнительной увлажнения St 
с помощью капель 
много времени тратится на открытом воздухе и подвергаются капризов погоды. 

Контактные линзы уход: 
контактные линзы Acuvue Oasys требуют регулярного обслуживания с соответствующей очищающих растворов. В этом случае это гарантия что линзы будет комфортно в течение всего времени и гарантируют идеальный и комфортно чувствовать себя, когда они носят. Для их обслуживания, которые мы рекомендуем моющий раствор чистой Теги активного или различные другие чистящие средства на рынке. 

Контактные линзы также доступны в других пакетах:

Оригинал

Kontaktní čočky Acuvue Oasys with HYDRACLEAR Plus sou dvoutýdenní kontaktní čočky z nabídky firmy Johnson & Johnson – jedním z největších výrobců kontaktních čoček na světovém trhu.

Charakteristika kontaktních čoček Acuvue Oasys:

Tyto čočky jsou vyrobeny z materiálu Senofilcon A, s použitím zvlhčující látky HYDRACLEAR Plus, která způsobuje uzamknutí vlhkosti v čočce. Kontaktní čočky Acuvue Oasys with HYDRACLEAR Plus jsou silikon-hydrogelové kontaktní čočky. Tyto čočky byly navrhnuty tak, aby během nošení byly velmi příjemné a zvlhčené. Tyto čočky mají vysokou propustnost kyslíku až 174.

Pro kontaktní čočky Acuvue Oasys with HYDRACLEAR Plus je charakteristická vysoká ochrana před UV-A zářením až 95% a UV-B zářením až 99%. Tyto kontaktní čočky mají také značku pro lehčí nasazování, takže s nimi nebudou mít problémy ani začínající uživatelé. Kontaktní čočky Acuvue Oasys jsou dvoutýdenní čočky, ale vzhledem k svým vlastnostem mohou být rovněž použity v systému nepřetržitého nošení v průběhu jednoho týdne.

Pro koho jsou kontaktní čočky Acuvue Oasys with HYDRACLEAR Plus určeny?

Tyto kontaktní čočky jsou vyrobeny pro uživatele s vysokými nároky na pohodlí. Jsou určeny pro lidi, kteří většinu času tráví v klimatizovaných či zakouřených místnostech nebo pracujících s výpočetní technikou po celý den. Jsou doporučeny především pro uživatele, kteří:
hodně času tráví před obrazovkou počítače,
trpí pocitem suchého oka během nošení kontaktních čoček,
potřebujících dodatečné zvlhčování oka pomocí kapek,
hodně času tráví ve venkovním prostředí a jsou vystaveni rozmarům počasí.

Péče o kontaktní čočky:

Kontaktní čočky Acuvue Oasys vyžadují pravidelnou údržbu vhodnými čistícími roztoky. V tom případě je záruka, že čočky budou během celé doby pohodlné a zaručí perfektní a komfortní pocit při jejich nošení. K jejich údržbě doporučujeme čistící roztok značky Clean Active nebo řadu jiných čistících roztoků na trhu.

Kontaktní čočky jsou dostupné i v jiných baleních: